Srčani crv

Pin It

ocni crv psa

BOLEST SRČANOG CRVA (KARDIOVASKULARNA DIROFILARIOZA)

Saznajte više informacija o ovom parazitu.

 

Bolest srčanog crva je ozbiljna i potencijalno fatalna bolest kućnih ljubimaca, prouzrokovana valjkastim crvom (nematodom) Dirofilaria immitis koja može dostići dužinu i do 30cm. Iako naziv upućuje da se radi o bolesti srca, primarno ovi crvi naseljavaju arterije pluća, a tek u poodmakloj fazi bolesti se mogu naći i u desnoj strani srca.

Glavnu ulogu u životnom ciklusu i prenošenju srčanog crva igra komarac. Sve vrste komaraca koje žive u Srbiji mogu biti prelazni domaćini za srčanog crva. Odrasle ženke srčanog crva koje parazitiraju kod pasa oslobađaju embrione ili mikrofilarije koje cirkulišu perifernom krvlju. Komarac koji se hrani na psu unosi mikrofilarije, zatim se u telu komarca odvijaju stupnjevi razvoja do infektivne forme koja inficira novog domaćina prilikom ishrane komarca na njemu. Period migracije ove larve u novom domaćinu do formiranja odraslih crva u plućnoj arteriji traje 6 meseci.

ocni crv

Infestacija godinama može da protiče bez simptoma kod pasa sa malim brojem odraslih parazita. Ali simptomatologija se ogleda u kašlju, brzom zamaranju, gubitku kondicije, ascitu, kaheksiji.

Dijagnoza se postavlja isključivo laboratorisjkim putem iz par kapi krvi psa. Kada je najbolje da testirate Vašeg psa:

  • Štenad ispod 7 meseci starosti mogu da počnu da koriste preventivu protiv srčanog crva bez testiranja, ali je neophodno da se testiraju 6 meseci posle uzimanja preventive, zatim ponovo 6 meseci kasnije, a posle toga testiranje sprovoditi godišnje.
  • Štenci stariji od 7 meseci koji pre toga nisu koistili preventivu treba da se testiraju pre sprovođenja preventive, zatim na 6 i 12 meseci od prvog testiranja, a posle toga na godišnjem nivou. Ponovljeno testiranje na 6 meseci mora biti sprovedeno jer je srčanom crvu neophodno 7 meseci od infekcije da bi se dijagnostikovao.

Godišnja provera je neophodna da bi se osigurali da program prevencije funkcioniše kako treba. Iako su preparati koji se koriste kao preventiva visoko efikasni ukoliko preskočite jedan mesec ili zakasnite sa prevencijom, postoji mogućnost infestacije, takođe uvek postoji mogućnost da je pas ispljunuo ili povratio tableticu, ili skinuo deo spot on zaštite.

Tretman kardiovaskularne dirofilarioze nije ni malo lak i jednostavan. Zasniva se na postepenom ubijanju odraslih dirofilarija tokom dužeg vremenskog perioda kako ne bi došlo do plućne embolije. Kako bi se proverila uspešnost terapije prvo testiranje se sprovodi 6 meseci od početka sprovođenja terapije.

Obzirom na karakter bolesti i neizvesnu prognozu preventivne mere su najvažniji segment borbe protiv kardiovaskularne dirofilarioze.

DVM Anđela Aleksić

Share/Save/Bookmark