O NAMA Zaposleni

Zaposleni

Pin It

Vetland tim doktora veterine i veterinarskih tehničara svojom stručnošću i zalaganjem spreman je da ispuni najviše standarde po pitanju veterinarskih usluga.

Dr Lazar V. Paunović

dr_Lazar_Paunovic

U ambulanti za kućne ljubimce radi Dr vet. med. spec. Lazar Paunović koji je ujedno i osnivač.

Po završetku srednje veterinarske škole, upisuje fakultet Veterinarske medicine u Beogradu (1989. god.) i uspešno ga završava 1995. god.

Po završetku osnovnih studija, oktobra 1996. god. upisuje postdiplomske specijalističke studije na smeru: Zdravstvena zaštita mesojeda. Svoj specijalistički rad kod mentora Prof. Dr Bosiljke Đurković pod nazivom “Ispitivanje raširenosti parvoviroze pasa na području opštine Kragujevac” brani maja 1999. god. i tako stiče zvanje Specijaliste zdravstvene zaštite mesojeda. Treba napomenuti da je Dr Lazar Paunović jedini specijalista u opštini Kragujevac iz gore pomenute oblasti.


Dr Anđela Aleksić

Dr vet. med. Anđela Aleksić

Nakon završene gimnazije u Kragujevcu 2009. godine, upisuje Fakultet veterinarske medicine u Beogradu. Diplomira 2015. godine nakon čega obavlja pripravnički staž u trajanju od godinu dana u PVA "Vet Planet" u Beogradu.

Od juna 2017. počinje sa radom u veterinarskoj stanici Vetland.

 


Dr Rajko Jeličić

Dr Rajko Jeličić

Dr Rajko Jeličić završio je Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, 1995. god. Od tada, pa do 2014. godine, radio u VS Kragujevac.

U VS Vetland radi od 2014. godine, na poslovima programa mera.


 

Dr Damljan Đorđević

Dr Damljan Djordjevic

Dr Damljan Đorđević je završio Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, 1995. god. Od tada, pa do 2014. god. radio u VS Kragujevac.

U VS Vetland radi od 2014. god. na poslovima programa mera.


Dr Milan Begović

dr vet med milan begovic

Po završetku srednje veterinarske škole u Svilajncu, upisuje Fakultet veterinarske medicine u Beogradu gde i diplomira 2000. god.Od 2000-2015. godine radi u VS Kragujevac.

Od 2016.godine radi u PVS Veland na poslovima zdravstvene zaštite životinja i poslovima programa mera.


 

Dr Marko Bataveljić

dr vet med marko bataveljic

Dr Marko Bataveljić po zaršetku srednje veterinarske škole u Svilajncu, upisuje Fakultet veterinarske medicine u Beogradu 2009 koji završava 2016. godine i od tada radi u PVS kao pripravnik.


 

Ana Čubraković

Ana Čubraković

Ana Čubraković, veterinarski tehničar, završila je srednju veterinarsku školu u Požegi. Pripravnički staž završila je u PVA "Anubis".

U PVS "Vetland" radi od juna 2020. godine, na poziciji veterinarskog tehničara.


 

Igor Milosavljević

Ana Čubraković

Igor Milosavljević, veterinarski tehničar, završio je srednju veterinarsku školu u Svilajncu.

Na poslovima PVS "Vetland" radi od juna 2020. godine.

Site Translate

Email lista

Vetland Social

Online posetioci

Imamo 3 gostiju na mreži
Share/Save/Bookmark