Ordinacija Hirurgija

Hirurgija

Pin It

hirurg

Hirurške mogućnosti veterinarske stanice Vetland počinju od hirurgije mekih tkiva do hirurškog saniranja različitih fraktura (Osteosinteza se uspešno radi ) U prilici smo da Vam omogućimo urgentnu hirurgiju kao što je izvođenje carskih rezova ili urgentno saniranje povreda (otvoreni prelomi, obilna krvarenja koja mogu biti posledica raznih povreda kao i ruptura unutrašnjih organa – slezina, mokraćna bešika)
Hirurgija predstavlja najbolji vid tretmana tumora. Zarastanje mnogih rana nastalih povredama je mnogo brže posle hirurškog zbrinjavanja.

Pain Managment – kontrola bola
U našoj ambulanti u mogućnosti smo da bol kontrolišemo na tri načina tokom svake hirurške procedure. Naši pacijenti ne mogu da nam kažu gde ih i koliko boli ali određene studije su pokazale da primena lekova sa kojima se kontroliše bol pospešuje brži oporavak u post-operativnom toku. Takođe mi želimo da budemo sigurni da je Vaš ljubimac na dobrom putu da se oporavi kada ga pošaljemo kući.

Kako mi kontrolišemo bol kod Vašeg ljubimca? Prvo im dajemo injekciju sa lekom protiv bola pre anestezije. Ova injekcija ima za cilj da blokira receptore za bol pre nego što načinimo bilo kakav hirurški rez. Zatim naši pacijenti dobijaju lekove protiv bolova i kroz infuziju tokom samog hirurškog zahvata. I na kraju postoji mogućnost da, u zavisnosti od hirurške procedure, Vi dobijate lekove protiv bolova koje ćete primenjivati kod kuće ili će ih Vaš ljubimac dobijati tokom poseta u post-operativnom periodu prilikom dolazaka na kontrolu. Na ovaj način mi osiguravamo lagodan oporavak posle hirurških zahvata.

Prehirurška analiza krvi 

Uz pomoć ovih analiza mogu se otkriti neke skrivene bolesti ili poremećaji koji povećavaju rizik od hirurške intervencije (poremećaji bubrežne funkcije, oboljenja jetre, nedostatak krvnih elemenata koji može uzrokovati krvarenje itd.) U našoj ambulanti ovakva analiza se može uraditi za 1h i na taj način se mogu smanjiti rizici vezani za poznate bolesti i poremećaje (drugačiji pristup prema pacijentu, odluka pri izboru odgovarajuće anestezije, primena adekvatne terapije).


Infuzija tokom hirurškog zahvata
Naš hirurški protokol podrazumeva plasiranje intravenskog katetera tokom hirurške intervencije koji omogućava smanjenje rizika koji uvek postoji tokom anestezije. Na ovakav način omogućeno je brzo i efikasno davanje lekova kod urgentnih stanja koja se mogu javiti tokom hirurške procedure. Kroz ovaj kateter dodaju se i lekovi protiv bolova. Najbitnija stvar je aplikacija infuzionih rastvora koji tokom hirurške procedureobezbeđuju adekvatni krvni pritisak i adekvatnu perfuziju vitalnih organa pre svega bubrega i mozga. Bez infuzionih rastvora tokom hirurške procedure vitalni organi Vašeg ljubimca mogu biti pod rizikom.

Anestezija
Izbor i vrsta anestezije zavise od same hirurške procedure. Pre same anestezije potrebno je Vašem ljubimcu jedno izvesno vreme uskratiti hranu i vodu kako ne bi došlo do povraćanja i eventualnog gušenja za vreme i neposredno posle primene anestezije.

Anestezija može biti opšta i lokalna. Lokalna anestezija se koristi kod kraćih zahvata i kod pacijenata koji su spremni na saradnju, jer u lokalnoj anesteziji ne dolazi do gubitka svesti.
Inhalaciona anestezija radi se pomoću ISOFLURANA, anestetika novije generacije.

Inhalacioni uredjajUređaj za inhalacionu anesteziju

Monitoring pacijenata tokom anestezije
Tokom anestezije konstantno se prate vitalne funkcije pacijenta kao što su disanje, puls, EKG, temperature, koncentracija kiseonika u krvi i krvni pritisak. Praćenje ovih funkcija omogućava pravilno vođenje anestezije i blagovremeno reagovanje u nepredviđenim situacijama.

monitoringMultiparametarski monitoring "Life Vet M"

Posedujemo bipolarni elektrokauter najnovije generacije, koji koristimo za specifične hirurške intervencije.

elektrokauterElektrokauter

Tokom godina bilo je jako puno interesantnih slučajeva, a u galeriji slika smo prikazali samo deo (pogledajte na dnu stranice).

 

Flash info

NOVO! Najmoderniji FLEXI FASHION proizvodi.

Site Translate

Email lista

Vetland Social

Online posetioci

Imamo 5 gostiju na mreži
Share/Save/Bookmark